Electronic - Telecommunication

Please sign in to your account to download the document. If you don't have, click here to register and receive 100 E-Coins bonus. Join the activities on 989me.vn for a chance to receive milions E-Coins và and many attractive gitfs, click here for details.

ID Document name E-Coinsfee Downloads Views Posted by Preview Download
TL 4776 TCVN 8067-2009 Công nghệ thông tin – khuôn dạng danh sách chứng thư số bị thu hồi 3 0 23 smod@989me.vn
TL 4775 TCVN 8066-2009 Công nghệ thông tin – khuôn dạng chứng thư số 3 0 37 smod@989me.vn
TL 4774 TCVN 7189-2009 (CISPR 22-2006) Thiết bị công nghệ thông tin - Đặc tính nhiễu tần số vô tuyến – Giới hạn và phương pháp đo 3 0 24 smod@989me.vn
TL 4773 TCVN 9375-2012 Mạng viễn thông - giao diện nút mạng stm-n theo phân cấp số đồng bộ sdh - đặc tính kỹ thuật 5 0 25 smod@989me.vn
TL 4772 TCVN 9374-2012 Mạng viễn thông - giới hạn rung pha và trôi pha trong mạng số theo phân cấp 2 048 kbit-s 5 0 32 smod@989me.vn
TL 4714 TCVN 9373-2012 Thiết bị trong hệ thống phân phối cáp tín hiệu truyền hình - Yêu cầu về tương thích điện từ (EMC) 5 0 30 smod@989me.vn
TL 4713 TCVN 9250-2012 Trung tâm dữ liệu - Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông 5 0 51 smod@989me.vn
TL 4712 TCVN 8695-2-2011 (ISO IEC 20000-2-2005) Công nghệ thông tin - quản lý dịch vụ phần 2-quy tắc thực hành 3 0 22 smod@989me.vn
TL 4711 TCVN 8695-1-2011 (ISO IEC 20000-1-2005) Công nghệ thông tin – quản lý dịch vụ phần 1- các yêu cầu 3 0 47 smod@989me.vn
TL 4710 TCVN 8693-2011 (CISPR 20-2006) Máy thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp - đặc tính miễn nhiễm – giới hạn và phương pháp đo 3 0 26 smod@989me.vn
TL 4709 TCVN 8689-2011 Dịch vụ iptv trên mạng viễn thông công cộng cố định – các yêu cầu 3 0 26 smod@989me.vn
TL 4708 TCVN 8688-2011 Dịch vụ truyền hình cáp số theo tiêu chuẩn dvb-c - tín hiệu tại điểm kết nối thuê bao - yêu cầu kỹ thuật 3 0 30 smod@989me.vn
Please support the website and help the community by sending your documents to us. If your documents are posted, you will receive 10 E-coins and thousands of other E-Coins if you get loads of people.  Click here for details.
PropellerAds
Search a Document

PropellerAds
M&E Forum
hotline 024. 3998 3663
989 MECHANICAL & ELECTRICAL ENGINEERING CO., LTD
Head Office: 5, 355/49/29 Alley, Xuan Dinh Street, Bac Tu Liem District, Ha Noi Capital, Viet Nam.
Telephone: 024.3998 3663 - Email: info@989me.vn - Website: https://989me.vn
Social network permit No. 149/GP-BTTTT, granted by Ministry of Information and Communications
Da thong bao BCT
Powered by NukeViet , support by VINADES.,JSC
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second