Please sign in to your account to download the document. If you don't have, click here to register and receive 100 E-Coins bonus. Join the activities on 989me.vn for a chance to receive milions E-Coins và and many attractive gitfs, click here for details.

ID Document name E-Coinsfee Downloads Views Posted by Preview Download
TL 2416 Đồ án Tính kiểm tra hệ thống điều hoà không khí Trung tâm Học liệu Đà Nẵng 2 0 39 smod@989me.vn
TL 2415 Đồ án Thiết kế hệ thống thông gió tính chọn máy điều hoà Water Chiller cho xưởng sản xuất của nhà máy thuốc tiêm 2 0 34 smod@989me.vn
TL 2414 Đề tài Thiết kế hệ thống thông gió, tản nhiệt và khử khói bụi cho hầm tầng hai để xe 2 0 36 smod@989me.vn
TL 2270 Slide Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cấp đông cho phân xưởng chế biến thuỷ sản năng suất 300 tấn thành phẩm-Ngày 2 0 36 smod@989me.vn
TL 2269 Slide Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho khu A, nhà h2 khách sạn 5 sao tại Vinpearl Land 2 0 33 smod@989me.vn
TL 2268 Slide Đồ án Tính thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho cao ốc văn phòng tại 27 Đinh Bộ Lĩnh thành phố Hồ Chí Minh 2 0 33 smod@989me.vn
TL 2267 Slide Đồ án Thiết kế, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cho nhà làm việc tổng công ty viễn thông quân đội viettel 2 0 40 smod@989me.vn
TL 2094 Slide Đồ án Thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho cao ốc an thái 2 0 37 smod@989me.vn
TL 2093 Đồ án Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí trụ sở Ngân hàng Bắc Á 2 0 37 smod@989me.vn
TL 2092 Đồ án Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho tòa nhà thời báo kinh tế Việt Nam chi nhánh phía Nam 2 0 37 smod@989me.vn
TL 2091 Đồ án Tính toán cân bằng nhiệt ẩm đối với hệ thống điều hoà không khí Trung tâm Kỹ thuật Y tế cao cấp 2 0 39 smod@989me.vn
TL 2090 Đồ án Thiết kế kho lạnh xây dựng tại thành phố Hà Nội với dung tích kho lạnh 21 tấn 2 0 41 smod@989me.vn
Please support the website and help the community by sending your documents to us. If your documents are posted, you will receive 10 E-coins and thousands of other E-Coins if you get loads of people.  Click here for details.
PropellerAds
Search a Document

Please let us know that you know our company through:

PropellerAds
M&E Forum
hotline 024. 3998 3663
989 MECHANICAL & ELECTRICAL ENGINEERING CO., LTD
Head Office: 5, 355/49/29 Alley, Xuan Dinh Street, Bac Tu Liem District, Ha Noi Capital, Viet Nam.
Telephone: 024.3998 3663 - Email: info@989me.vn - Website: https://989me.vn
Social network permit No. 149/GP-BTTTT, granted by Ministry of Information and Communications
Da thong bao BCT
Powered by NukeViet , support by VINADES.,JSC
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second