Please sign in to your account to download the document. If you don't have, click here to register and receive 100 E-Coins bonus. Join the activities on 989me.vn for a chance to receive milions E-Coins và and many attractive gitfs, click here for details.

ID Document name E-Coinsfee Downloads Views Posted by Preview Download
TL 3179 Báo cáo tóm tắt đề tài Tự động điều khiển độ ẩm máy ấp trứng gia cầm bằng bộ điều chỉnh PID số S7 - 200 2 0 40 smod@989me.vn
TL 3178 Đồ án xây dựng mô hình giám sát, điều khiển nhiệt độ các phòng thí nghiệm 3 0 36 smod@989me.vn
TL 3128 Project Design of Electrostatic Precipitators 2 0 56 smod@989me.vn
TL 2022 Đồ án Tìm hiểu phần mềm WinCC flexible 2008, thiết kế và mô phỏng hệ thống trộn xi măng bằng WinCC flexible 2 0 37 smod@989me.vn
TL 2021 Đồ án Thiết kế giao diện kết nối giữa WinCC Step7 trong công đoạn đập đá vôi nhà máy XMHP mới 2 0 36 smod@989me.vn
TL 2020 Đồ án Mạng Scada giám sát và thu thập số liệu điện năng 3 0 47 smod@989me.vn
TL 1899 Luận văn Dùng chương trình PLC thiết kế điều khiển các thiết bị trong nhà 2 0 50 smod@989me.vn
TL 1898 Đồ án Ứng dụng PLC Siemens điều khiển hệ thống lạnh 3 0 54 smod@989me.vn
TL 1897 Đồ án Thiết kế điều khiển trạm 110kv bằng PLC S7-200 2 0 50 smod@989me.vn
TL 1896 Đồ án Nghiên cứu và thực hiện bộ điều khiển PID trên PLC S7-300 2 0 45 smod@989me.vn
TL 1895 Đồ án Nghiên cứu ứng dụng PLC S7-200 và biến tần Simens vào quá trình nâng hạ điện cực lò hồ quang 2 0 42 smod@989me.vn
TL 1831 Đồ án Nghiên Cứu Phân Tích Cấu Trúc Thang Máy - Điều khiển thang máy bằng PLC 3 0 47 smod@989me.vn
Please support the website and help the community by sending your documents to us. If your documents are posted, you will receive 10 E-coins and thousands of other E-Coins if you get loads of people.  Click here for details.
PropellerAds
Search a Document

PropellerAds
M&E Forum
hotline 024. 3998 3663
989 MECHANICAL & ELECTRICAL ENGINEERING CO., LTD
Head Office: 5, 355/49/29 Alley, Xuan Dinh Street, Bac Tu Liem District, Ha Noi Capital, Viet Nam.
Telephone: 024.3998 3663 - Email: info@989me.vn - Website: https://989me.vn
Social network permit No. 149/GP-BTTTT, granted by Ministry of Information and Communications
Da thong bao BCT
Powered by NukeViet , support by VINADES.,JSC
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second