Please sign in to your account to download the document. If you don't have, click here to register and receive 100 E-Coins bonus. Join the activities on 989me.vn for a chance to receive milions E-Coins và and many attractive gitfs, click here for details.

ID Document name E-Coinsfee Downloads Views Posted by Preview Download
TL 2341 Đồ án Thiết kế hệ truyền động cho thang máy 2 0 44 smod@989me.vn
TL 2340 Đề án Thiết kế Thang máy chở người 2 0 49 smod@989me.vn
TL 1496 Luận văn Soạn đề cương thực tập điện - khí nén cho sinh viên nghành điện và thi công mô hình tay máy 3 0 37 smod@989me.vn
TL 1495 Đồ án Ứng dụng AutoCad vào môn học CAD trong kỹ thuật điện 5 0 59 smod@989me.vn
TL 1494 Đồ án Tính chọn công suất động cơ cho một thang máy lắp đặt cho tòa nhà hành chính cao 17 tầng 2 0 38 smod@989me.vn
TL 1493 Đồ án Thiết kế lắp đặt thang máy tải trọng 500 KG 2 0 46 smod@989me.vn
TL 1492 Đồ án Phân tích trang bị điện cần trục tukan của Công ty Viconship, đi sâu nghiên cứu quá trình di chuyển và bảo vệ quá tải 2 0 44 smod@989me.vn
Please support the website and help the community by sending your documents to us. If your documents are posted, you will receive 10 E-coins and thousands of other E-Coins if you get loads of people.  Click here for details.
PropellerAds
Search a Document

PropellerAds
M&E Forum
hotline 024. 3998 3663
989 MECHANICAL & ELECTRICAL ENGINEERING CO., LTD
Head Office: 5, 355/49/29 Alley, Xuan Dinh Street, Bac Tu Liem District, Ha Noi Capital, Viet Nam.
Telephone: 024.3998 3663 - Email: info@989me.vn - Website: https://989me.vn
Social network permit No. 149/GP-BTTTT, granted by Ministry of Information and Communications
Da thong bao BCT
Powered by NukeViet , support by VINADES.,JSC
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second