Thesis

Please sign in to your account to download the document. If you don't have, click here to register and receive 100 E-Coins bonus. Join the activities on 989me.vn for a chance to receive milions E-Coins và and many attractive gitfs, click here for details.

ID Document name E-Coinsfee Downloads Views Posted by Preview Download
TL 3179 Báo cáo tóm tắt đề tài Tự động điều khiển độ ẩm máy ấp trứng gia cầm bằng bộ điều chỉnh PID số S7 - 200 2 0 26 smod@989me.vn
TL 3178 Đồ án xây dựng mô hình giám sát, điều khiển nhiệt độ các phòng thí nghiệm 3 0 20 smod@989me.vn
TL 3128 Đồ án Thiết kế hệ điều khiển lọc bụi tĩnh điện 2 0 40 smod@989me.vn
TL 3127 Đồ án tìm hiểu trạm biến áp 220-110kV Mai Động 2 0 35 smod@989me.vn
TL 3126 Đồ án Thiết kế mạng điện khu vực gồm hệ thống điện, 1 nhà máy nhiệt điện và 8 phụ tải 2 0 21 smod@989me.vn
TL 3067 Đồ án Thiết kế âm thanh cho phòng biểu diễn ca nhạc 1500 ghế ngồi 4 0 31 smod@989me.vn
TL 3066 Luận văn Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất gọng kính Nissey - Vietnam 0 0 29 smod@989me.vn
TL 3047 Luận văn Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất dầu ăn Nakydaco 4 0 29 smod@989me.vn
TL 3003 Luận văn Thiết kế cung cấp điện cho Nhà máy charming Việt Nam 4 0 28 smod@989me.vn
TL 2965 Luận án Thiết kế cung cấp điện và chiếu sáng công ty liên doanh bao bì Hà Tiên Kiên Giang 4 0 22 smod@989me.vn
TL 2855 Đồ án Hệ thống báo hiệu trong tổng đài 2 0 21 smod@989me.vn
TL 2854 Đồ án Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy Rubber (Dona Pacific - Việt Nam) 2 0 21 smod@989me.vn
Please support the website and help the community by sending your documents to us. If your documents are posted, you will receive 10 E-coins and thousands of other E-Coins if you get loads of people.  Click here for details.
PropellerAds
Search a Document

PropellerAds
M&E Forum
hotline 024. 3998 3663
989 MECHANICAL & ELECTRICAL ENGINEERING CO., LTD
Head Office: 5, 355/49/29 Alley, Xuan Dinh Street, Bac Tu Liem District, Ha Noi Capital, Viet Nam.
Telephone: 024.3998 3663 - Email: info@989me.vn - Website: https://989me.vn
Social network permit No. 149/GP-BTTTT, granted by Ministry of Information and Communications
Da thong bao BCT
Powered by NukeViet , support by VINADES.,JSC
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second