Nhằm giúp Quý Khách Hàng tiết kiệm thời gian và công sức khi chọn mua sim phong thủy, chúng tôi đã chọn lọc trong hàng triệu sim trên website những sim tốt nhất, hội tụ đầy đủ các yếu tố phong thủy như: Sim cân bằng âm dương, sim đạt được Thiên Thời, có Quẻ Bát Quái đẹp, có quẻ 4 số cuối may mắn…
 

Sim đẹp phong thủy cho bạn:

0825555555 Giá 2.527.600.000

Sim hệ: Thổ Hợp người mệnh: Kim

Quẻ chủ: Số 34 Lôi Thiên Đại Tráng (Cát) - "Công sư đắc mộc" - Vận khí sắp lên

Quẻ hỗ: Số 43 Trạch Thiên Quải (Cát) - "Du phong thoát võng" - Gặp hung hóa cát

4 số cuối: Số 35 Bảo thủ bình an (Cát) - Vận số no ấm, bình an, thuận hòa, cần sâu sắc mọi tình huống, xử sự nghiêm minh đúng phép tắc mới tốt, số nặng về tình cảm. Phụ nữ có số này rất tốt, biểu hiện công - dung - ngôn - hạnh. Hợp với các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Đời thành công nhờ hỗ trợ nhiều phía đưa lại. Nên lấy vợ (chồng) muộn mới tốt, tạo được gia đạo ấm no. Nam giới dùng thì tư tưởng tiêu cực, thiếu đảm lượng khí phách, nếu dùng cần phải phối hợp với bát tự ngũ hành.

0817955555 Giá 261.660.000

Sim hệ: Thổ Hợp người mệnh: Kim

Quẻ chủ: Số 1 Thuần Càn (Cát) - "Khốn long đắc thủy" - Thời vận đã đến

Quẻ hỗ: Số 1 Thuần Càn (Cát) - "Khốn long đắc thủy" - Thời vận đã đến

4 số cuối: Số 35 Bảo thủ bình an (Cát) - Vận số no ấm, bình an, thuận hòa, cần sâu sắc mọi tình huống, xử sự nghiêm minh đúng phép tắc mới tốt, số nặng về tình cảm. Phụ nữ có số này rất tốt, biểu hiện công - dung - ngôn - hạnh. Hợp với các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Đời thành công nhờ hỗ trợ nhiều phía đưa lại. Nên lấy vợ (chồng) muộn mới tốt, tạo được gia đạo ấm no. Nam giới dùng thì tư tưởng tiêu cực, thiếu đảm lượng khí phách, nếu dùng cần phải phối hợp với bát tự ngũ hành.

0813655555 Giá 245.640.000

Sim hệ: Thổ Hợp người mệnh: Kim

Quẻ chủ: Số 43 Trạch Thiên Quải (Cát) - "Du phong thoát võng" - Gặp hung hóa cát

Quẻ hỗ: Số 1 Thuần Càn (Cát) - "Khốn long đắc thủy" - Thời vận đã đến

4 số cuối: Số 35 Bảo thủ bình an (Cát) - Vận số no ấm, bình an, thuận hòa, cần sâu sắc mọi tình huống, xử sự nghiêm minh đúng phép tắc mới tốt, số nặng về tình cảm. Phụ nữ có số này rất tốt, biểu hiện công - dung - ngôn - hạnh. Hợp với các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Đời thành công nhờ hỗ trợ nhiều phía đưa lại. Nên lấy vợ (chồng) muộn mới tốt, tạo được gia đạo ấm no. Nam giới dùng thì tư tưởng tiêu cực, thiếu đảm lượng khí phách, nếu dùng cần phải phối hợp với bát tự ngũ hành.

0818077777 Giá 235.850.000

Sim hệ: Kim Hợp người mệnh: Thủy

Quẻ chủ: Số 13 Thiên Hỏa Đồng Nhân (Cát) - "Tiên nhân chi lộ" - Đi đâu cũng lợi

Quẻ hỗ: Số 44 Thiên Phong Cấu (Cát) - "Tha hương ngộ hữu" - Thời vận đã đến

4 số cuối: Số 17 Cương kiện bất khuất (Cát) - Sáng rỡ như mặt trời biểu tượng quyền uy, cá tính mạnh, cứng rắn dám đột phá vào gian khó để lập thành đại nghiệp. Tuy nhiên nếu quá cứng nhắc, độc đoán, không hòa đồng dễ sinh thị phi thất bại. Nếu đam mê tửu sắc dễ gặp kiếp nạn. Tình cảm cũng lận đận về đường vợ con nếu không chung thủy. Trong đời sẽ gặp một lần xô xát hoặc tranh chấp đổ máu. Nữ giới dùng số này có chí khí anh hào.

0812955555 Giá 218.940.000

Sim hệ: Thổ Hợp người mệnh: Kim

Quẻ chủ: Số 34 Lôi Thiên Đại Tráng (Cát) - "Công sư đắc mộc" - Vận khí sắp lên

Quẻ hỗ: Số 43 Trạch Thiên Quải (Cát) - "Du phong thoát võng" - Gặp hung hóa cát

4 số cuối: Số 35 Bảo thủ bình an (Cát) - Vận số no ấm, bình an, thuận hòa, cần sâu sắc mọi tình huống, xử sự nghiêm minh đúng phép tắc mới tốt, số nặng về tình cảm. Phụ nữ có số này rất tốt, biểu hiện công - dung - ngôn - hạnh. Hợp với các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Đời thành công nhờ hỗ trợ nhiều phía đưa lại. Nên lấy vợ (chồng) muộn mới tốt, tạo được gia đạo ấm no. Nam giới dùng thì tư tưởng tiêu cực, thiếu đảm lượng khí phách, nếu dùng cần phải phối hợp với bát tự ngũ hành.

0859998999 Giá 217.160.000

Sim hệ: Hỏa Hợp người mệnh: Thổ

Quẻ chủ: Số 27 Sơn Lôi Di (Cát) - "Vị thủy phỏng hiền" - Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai

Quẻ hỗ: Số 2 Thuần Khôn (Cát) - "Hổ ngã đắc thực' - Thỏa lòng mãn ý

4 số cuối: Số 39 Vinh hoa phú quý (Cát) - Vận số tốt như vạch mây thấy trăng, họa biến thành phúc, đường đời tuy khó nhọc nhưng cuối cùng suôn sẻ. Số này hội đủ phú, quý, thọ, uy nên rất quý nhưng cũng dễ xảy ra điều ngược lại nếu không cẩn thận, nhẹ dạ, tin người. Đàn bà bất lợi với số này, dễ quả phụ, cô độc, nam dễ 2 vợ. Vận số tốt về hậu vận, dễ làm thủ lĩnh.

0839898999 Giá 149.520.000

Sim hệ: Hỏa Hợp người mệnh: Thổ

Quẻ chủ: Số 51 Thuần Chấn (Cát) - "Kim chung dạ chàng" - Mọi sự thành công

Quẻ hỗ: Số 39 Thủy Sơn Kiển (Bình) - "Vũ tuyết mãn đồ" - Mưu sự không đúng

4 số cuối: Số 39 Vinh hoa phú quý (Cát) - Vận số tốt như vạch mây thấy trăng, họa biến thành phúc, đường đời tuy khó nhọc nhưng cuối cùng suôn sẻ. Số này hội đủ phú, quý, thọ, uy nên rất quý nhưng cũng dễ xảy ra điều ngược lại nếu không cẩn thận, nhẹ dạ, tin người. Đàn bà bất lợi với số này, dễ quả phụ, cô độc, nam dễ 2 vợ. Vận số tốt về hậu vận, dễ làm thủ lĩnh.

083.268.5555 Giá 142.400.000

Sim hệ: Thổ Hợp người mệnh: Kim

Quẻ chủ: Số 21 Hỏa Lôi Phệ Hạp (Cát) - "Cơ nhân ngộ thực" - Gặp may gặp mắn

Quẻ hỗ: Số 39 Thủy Sơn Kiển (Bình) - "Vũ tuyết mãn đồ" - Mưu sự không đúng

4 số cuối: Số 35 Bảo thủ bình an (Cát) - Vận số no ấm, bình an, thuận hòa, cần sâu sắc mọi tình huống, xử sự nghiêm minh đúng phép tắc mới tốt, số nặng về tình cảm. Phụ nữ có số này rất tốt, biểu hiện công - dung - ngôn - hạnh. Hợp với các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Đời thành công nhờ hỗ trợ nhiều phía đưa lại. Nên lấy vợ (chồng) muộn mới tốt, tạo được gia đạo ấm no. Nam giới dùng thì tư tưởng tiêu cực, thiếu đảm lượng khí phách, nếu dùng cần phải phối hợp với bát tự ngũ hành.

0856868999 Giá 133.500.000

Sim hệ: Hỏa Hợp người mệnh: Thổ

Quẻ chủ: Số 14 Hỏa Thiên Đại Hữu (Bình) - "Khảm thụ mô tước" - Làm việc chắc chắn

Quẻ hỗ: Số 43 Trạch Thiên Quải (Cát) - "Du phong thoát võng" - Gặp hung hóa cát

4 số cuối: Số 39 Vinh hoa phú quý (Cát) - Vận số tốt như vạch mây thấy trăng, họa biến thành phúc, đường đời tuy khó nhọc nhưng cuối cùng suôn sẻ. Số này hội đủ phú, quý, thọ, uy nên rất quý nhưng cũng dễ xảy ra điều ngược lại nếu không cẩn thận, nhẹ dạ, tin người. Đàn bà bất lợi với số này, dễ quả phụ, cô độc, nam dễ 2 vợ. Vận số tốt về hậu vận, dễ làm thủ lĩnh.

0822.000.777 Giá 65.860.000

Sim hệ: Kim Hợp người mệnh: Thủy

Quẻ chủ: Số 32 Lôi Phong Hằng (Cát) - "Ngư lai tràng võng" - Vạn sự như ý

Quẻ hỗ: Số 43 Trạch Thiên Quải (Cát) - "Du phong thoát võng" - Gặp hung hóa cát

4 số cuối: Số 57 Thành tựu phạm hiểm (Cát) - Trời ban hạnh phúc, cuối cùng thành đại nghiệp, số đại phú đại quý nhưng phải phạm một đại nạn mới có thể thành công. Vận phải chờ thời cơ mới phất như đông lạnh chờ xuân ấm, cỏ khô chờ mùa xuân. Nhất thời có thể gặp nghịch cảnh nhưng cố gắng và đến vận sẽ chuyển bại thành thắng. Những việc thất đức chớ làm nếu không sẽ rước đại họa. Nên nỗ lực bản thân là chính. Lấy vợ sớm cần lưu ý tình cảm về sau.

0852.171717 Giá 62.033.000

Sim hệ: Kim Hợp người mệnh: Thủy

Quẻ chủ: Số 15 Địa Sơn Khiêm (Cát) - "Nhị nhân phân kim" - Vạn sự hanh thông

Quẻ hỗ: Số 40 Lôi Thủy Giải (Cát) - "Ngũ quan thoát nạn" - May mắn thoát nạn

4 số cuối: Số 37 Từ tường trung thực (Cát) - Phúc trời cao nên muôn việc đều suôn sẻ, ít gặp trở ngại lớn, gặp dữ hóa lành, có quý nhân giúp. Tuy vậy số này cá tính, ngạo nghễ nên thường cô độc, ít bè bạn, cần tu tâm dưỡng đức sẽ dễ thành công. Vận số tốt về hậu vận, cần nỗ lực bản thân nhiều trước khi chờ sự giúp đỡ của người khác. Số đào hoa, cũng như dễ đam mê tửu sắc, ưu hình thức dung mạo bền ngoài. Nếu lấy vợ sớm, khi về già hay buồn chuyện vợ con.

0818999555 Giá 58.740.000

Sim hệ: Thổ Hợp người mệnh: Kim

Quẻ chủ: Số 43 Trạch Thiên Quải (Cát) - "Du phong thoát võng" - Gặp hung hóa cát

Quẻ hỗ: Số 1 Thuần Càn (Cát) - "Khốn long đắc thủy" - Thời vận đã đến

4 số cuối: Số 35 Bảo thủ bình an (Cát) - Vận số no ấm, bình an, thuận hòa, cần sâu sắc mọi tình huống, xử sự nghiêm minh đúng phép tắc mới tốt, số nặng về tình cảm. Phụ nữ có số này rất tốt, biểu hiện công - dung - ngôn - hạnh. Hợp với các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Đời thành công nhờ hỗ trợ nhiều phía đưa lại. Nên lấy vợ (chồng) muộn mới tốt, tạo được gia đạo ấm no. Nam giới dùng thì tư tưởng tiêu cực, thiếu đảm lượng khí phách, nếu dùng cần phải phối hợp với bát tự ngũ hành.

Sim giảm giá
Ảnh DMCA
 
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ CƠ KHÍ 989
Địa chỉ: Số 5, ngách 355/49/29, đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Người đại diện: Lê Hoà - Điện thoại: 024.3998 3663 - Email: info@989me.vn - Website: https://989me.vn
Giấy CNĐKDN: 0107564337 - Ngày cấp: 14/09/2016 - Nơi cấp: Phòng ĐKKD số 03 - Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội  
Giấy phép Mạng xã hội số 149/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14/04/2017
Da thong bao BCT
Powered by NukeViet , support by VINADES.,JSC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây